Wie zijn wij?

KBS Noorderpoort is mooi gelegen in het groene hart van de wijk "de Biezen".

Afbeelding school

 KBS Noorderpoort is mooi gelegen in het groene hart van de wijk “de Biezen”. De ruim 140 leerlingen die vooral uit de directe omgeving van de school komen hebben veel ruimte in en om de school om te leren en (veilig) te spelen in dit verkeersarme deel van Dongen.

Dit schooljaar zijn wij gestart met 7 groepen. Groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6, groep 7, groep 8 en de OOM klas (Onderwijs op maat).

Daarnaast huisvesten er in ons gebouw Leerlab Taalsetting en Leerlab Hoogbegaafdheid. Ook werkt het Expertiseteam van stichting Initia vanuit onze locatie, voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van stichting Initia.

Ook is er ruimte voor de BSO en de peuters. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje De Ottertuin.

KBS Noorderpoort maakt, sinds 1 augustus 2011, deel uit van de Stichting INITIA.

Deze stichting beheert naast onze school nog vijf andere basisscholen in Dongen. Dit zijn de Heilig Hartschool, de Vlinderboom, de St. Agnesschool, de Achterberg en de St. Jan school
Het bestuur van de Stichting neemt besluiten die voor alle zes de scholen van belang zijn.

Er is een directeur bestuurder die voor de 6 scholen werkzaam is. Op schoolniveau wordt het beleid, binnen de kaders van de stichting, voorbereid en uitgevoerd door de schoolleiding.