Praktische zaken

Aanmelden

Wanneer u uw kind bij ons hebt aangemeld neemt de leerkracht ongeveer 4 weken voor de 4e verjaardag telefonisch contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Twee weken voordat uw kind 4 wordt, mag uw kleuter 5 dagdelen een bezoek brengen aan de school om een te wennen aan de nieuwe omgeving.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8 uur en half 9, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of via een Parro bericht aan de desbetreffende leerkracht.

Schooltijden

Schooltijden 2020-2021
Maandag 8.30 uur - 11.45 uur 13.15 uur - 15.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 11.45 uur 13.15 uur - 15.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 11.45 uur 13.15 uur - 15.30 uur
Vrijdag 8.30 uur - 11.45 uur* 13.15 uur - 15.30 uur*
Schooltijden 2021-2022
Maandag 8.30 uur - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.15 uur
Woensdag 8.30 uur - 14.15 uur
Donderdag 8.30 uur - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 uur - 14.15 uur*

* Dit geldt alleen voor de bovenbouw. De groepen 1/2 zijn op vrijdag vrij.

Parro

Parro is een app voor ouders en leerkracht. Middels deze app kan de leerkracht aan de groep of aan een enkele ouder een bericht sturen, hulp vragen voor een activiteit, data van activiteiten doorgeven en kunt u zich via deze app opgeven voor de 10-minuten gesprekken. Daarnaast wordt het ook door school als communicatie middel gebruikt. Zo ontvangt u nieuwsbrieven en evt. andere informatiebrieven via Parro.

Het is een veilige communicatietool. Alleen de leerkracht van de groep en de ouders van de kinderen in betreffende groep kunnen gebruik maken van de klassenapp.

Van de leerkracht krijgt u digitaal een uitnodiging om deel te nemen. Dit is heel simpel. U hoeft alleen de gratis app te downloaden.

Ouderportaal Parnassys

Onze school maakt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys. Parro en het Ouderportaal zijn onderdelen in de communicatie naar u als ouder(s) en/of verzorger(s).

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail ontvangen.

Op het ouderportaal vindt u de algemene gegevens van uw kind en de cijfers van de methode toetsen. Ook vindt u er algemene zaken als de groepssamenstelling en de contactgegevens van medewerkers.

Het ouderportaal wordt half februari 2021 geactiveerd.

Verjaardagen

Kinderen mogen met hun verjaardagen trakteren. De leerkrachten vinden het fijn om gewoon met de kindertraktaties mee te doen. Bij verjaardagen van leerkrachten worden zelfgemaakte cadeaus meer op prijs gesteld dan gekochte. De leerkrachten krijgen bij hun verjaardag of jubileum een attentie aangeboden namens alle ouders. Dit wordt verzorgd door de oudervereniging en bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Verder willen wij u dringend verzoeken om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school of het schoolplein uit te delen.

Fruit of drinken

's Morgens mag uw kind drinken, een boterham, een koek of fruit meebrengen naar school.

Overblijven schooljaar 2020-2021

De tussenschoolse opvang (TSO), het overblijven wordt dit schooljaar op onze school georganiseerd en begeleid door Kinderstralen.  Klik voor meer informatie én om uw kind(eren) in te schrijven voor de TSO op onderstaand logo om door te linken naar de website van Kinderstralen.

De kinderen dienen vanuit thuis brood en drinken mee te nemen. Er mag geen snoep meegebracht worden. De kinderen worden gestimuleerd om het meegebrachte eten op te eten, wat over is gaat mee terug naar huis.