Missie en visie

KBS Noorderpoort ontwikkelt zich de komende drie jaar tot een basisschoolplusvoorziening waarin onderwijs wordt gegeven door leerkrachten die zich opstellen als een ‘teacher as a researcher’

bouwhoek

Op KBS Noorderpoort gaan wij ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. Wij gaan uit van deze natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en richten ons vooral op wat onze leerlingen wél kunnen.

Vanuit de kernwaarden Zelfstandigheid, Betrokkenheid en Veiligheid bieden wij voor iedere leerling een passend perspectief. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat iedereen kan en wil leren, maar dat ieder kind op eigen wijze leert.

KBS Noorderpoort ontwikkelt zich de komende drie jaar tot een basisschoolplusvoorziening waarin onderwijs wordt gegeven door leerkrachten die zich opstellen als een ‘teacher as a researcher’; leerkrachten die vanuit onderwijsinnovaties en vernieuwingen de visie passend onderwijs thuis nabij vorm en inhoud geven. De leerlingen krijgen in de basisschoolplusvoorziening onderwijs op maat aangeboden door leerkrachten die zich blijven ontwikkelen en specialiseren. Zo ontstaat er een multidisciplinair team dat o.a. bestaat uit: een orthopedagoog, onderwijskundig-,  jonge kind-, taal-, lees-, hoogbegaafdheid- specialisten en trainers Rots en Water.

KBS Noorderpoort werkt vanaf schooljaar 2020-2021 met een nieuwe formatie aan een vernieuwd onderwijsconcept. De kader voor dit concept zijn bekend en staan beschreven in het schoolplan c.q. ontwikkelingsplan. De invulling van deze kaders maken wij dit schooljaar samen en presenteren wij u in juni 2021

Onze kernwaarden

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Veiligheid

Veiligheid

"KBS Noorderpoort werkt vanaf schooljaar 2020-2021 met een nieuwe formatie aan een vernieuwd onderwijsconcept."

Meer informatie?