Vrije dagen en vakanties

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 maandag 24 augustus 2020
Studiedag 1, alle leerlingen vrij vrijdag 11 september 2020
Herfstvakantie 19  t/m 23 oktober 2020
Studiedag 2, alle leerlingen vrij maandag 9 november 2020
De Sinterklaasviering woensdag 2 december 2020
De Kerstviering donderdag 17 december 2020
Continurooster tot 14:00 uur vrijdag 18 december 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Continurooster tot 14:00 uur vrijdag 12 februari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Studiedag 4 en Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij Donderdag 1 en vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag, vrije dag Maandag 5 april 2021
Koningsspelen (reguliere schooltijden) Vrijdag 23 april 2021
Koningsdag, vrije dag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie (inclusief Hemelvaart) 3 mei t/m  14 mei 2021
Tweede Pinksterdag, vrije dag Maandag 24 mei 2021
Het schoolkamp van groep 8 23, 24 en 25 juni 2021
Voorbereidingen schooljaar 2021-2022 en studiedag 5, alle leerlingen vrij Vrijdag 9 juli 2021
Vrijdag voor de zomervakantie, alle leerlingen vrij 23 juli 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021
Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 6 september 2021.

De groepen 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij.

De groepen 3 en 4 zijn in het schooljaar 2020-2021 de volgende vrijdagmiddagen vrij:

16 oktober 2020

18 december 2020

12 februari 2021

30 april 2021